Či už prepravujete tovary a materiáli dlhodobo alebo s tým iba začínate, je potrebné vybrať si spoľahlivého partnera s kvalitnými produktami. Preprava tovaru je veľmi dôležitý proces pri ktorom sa prepravuje tovar od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. Aby bol tovar riadne a v plnej kvalite dopravený na pulty predajní, je potreba správnej manipulácie a prevozným podmienok. Ako ste si iste všimli, v obchodoch pri vykladaní tovaru z,,palety,, už staré drevené palety takmer nevídať. Má to svoj opodstatnený dôvod, a nie teda jeden ale hneď niekoľko. Ako prvým je fakt, že drevené palety skrátka nemajú výdrž ani kvalitu. Po pár použitiach sú znehodnotené a ďalšie použitie ohrozuje nielen skladníkov, prepravcov ale aj obchodníkov a kupujúcich. Drevo má totiž jednu úžasnú vlastnosť.

Preprava prechádza automatizáciou

Vsiakavosť. Ak sa teda dostane do kontaktu s tekutinou napr. vodou – vlhkosť natiahne dnu a tak sa môže stať relatívnym prenášačom plesní a rôznych spór. Čo pri kontakte s potravinami teda nie je veľmi vábne ani hygienické. Nehovoriac o trieskach, na ktorých si pri manipulácii môže konkrétny pracovník zaniesť pri poranení do tela zápal. Po určitom čase sa palety lámu a treba nové. Táto politika ale nepodporuje presvedčenia o zelenej planéte a udržateľnosti zdrojov. Nároky na hygienu, výkon a udržateľnosť prebrali plastové palety https://www.schoellerallibert.com/sk/produkty/plastové-palety. Ekológia je IN a je veľmi dôležitá, pretože sa dotýka každého na planéte. Práve preto prišli rôzne spoločnosti s nápadmi a inováciami ako prepravu tovarov zmodernizovať. Ponúknuť jednoduché no efektívne riešenia na viacero problémov. Tieto spoločnosti majú víziu. Víziu tak obsiahlu, že zasahuje nielen do výroby a produkcie ale aj do celkovej logistiky a distribúcie tovarov a materiálov.

malé aj veľké firmy potrebujú optimalizáciu nákladov

Práve toto nenápadné odvetvie stavia na nohy prepravu v krajinách a umožňuje menším či väčším firmám úspešne generovať zisk. Jednou z týchto inovatívnych vizionárov s medzinárodným uplatnením a oceneniami nielen na Slovensku ale aj v Nemecku je spoločnosť Schoeller Allibert – schoellerallibert.com. Už dnes je hrdým partnerom rôznym distribučným firmám. Ich produkty sú nielen ekologické a 100% recyklovateľné. Ale aj podporujú plný potenciál maximalizácie dodávky, optimalizácie nákladov, servisu a komfortu pri prevoze. Neboja sa aj výziev ako je robotizácia a digitalizácia v skladoch a distribučných strediskách. Dokonca prišli so svojím konceptom prepraviek vhodných do automatizovaných centier, so špeciálnou úpravou. Práve preto je pri preprave dôležité vyberať si silných partnerov, ktorý nás dokážu držať nielen v prítomnosti ale sú schopný ukázať nám aj budúcnosť.