Elektrospotrebiče, elektrický zariadenia či iné príslušenstvo, ktoré máte v domácnosti nemusí podliehať pravidelnej revízii, ktorá naopak pre zamestnancov je povinnosťou. Revízia elektrospotrebičov je v prípade zamestnávateľov povinnosťou pre množstvo elektrických strojov, či zariadení. A to hneď z viacerých dôvodov. Ručné náradie, elektrické stroje a zariadenia sú v priamom kontakte so zamestnancami a zanedbanie ich stavu môže viesť ku ujme na majetku či dokonca ľudskom zdraví.

revízia

Preto sú zo zákona dané pravidelné revízie takýchto zariadení, aby sa predišlo ich zanedbaniu. Takisto je dôležité, aby boli stále takéto stroje a zariadenia správne nastavené a vykonávali svoju funkciu s najväčšou presnosťou. Revízia zariadenia na vašom pracovisku je už povinná, to už viete. Ako sa však o takúto revíziu postarať a ako často je potrebná? V dnešnej dobe sa revíziami prakticky zaoberať ani nemusíte. Stačí si zavolať odborníkov z Revizie.Expert a všetko zabezpečia za vás. Revízny technik, ktorý má oprávnenie vykonávať revíziu elektrospotrebičov https://revizie.expert/index.php/nasa-ponuka/revizia-elektrickych-spotrebicov a elektrických zariadení príde vykonať elektrickú revíznu skúšku, na základe ktorej sa vyhotoví revízna správa, ktorá je zamestnávateľovi poslaná na mail v pomerne krátkom čase.

revízia

Za rýchle vypracovanie revíznej správy môže revízny technik z Revizie.Expert vďačiť modernej technológii, do ktorej sa ihneď zaznamenávajú namerané dáta pri revízii. Následne moderný systém vyhodnotí celú revíznu správu prakticky do niekoľkých minút od revíznej kontroly a nahratia údajov. Tak isto si nemusíte robiť ťažkosti ani s dátumami revíznych kontrol. Revizie.Expert zabezpečujú online databázu revíznych kontrol, kedy vám vždy príde upozornenie na blížiacu sa revíznu kontrolu. Odborný prístup a profesionalita zabezpečuje, že vďaka Revizie.Expert budete mať revízie svojich spotrebičov pod kontrolou.