Hovorí sa, že každá krajina sa vyznačuje svojou kultúrou. Prejavom a tradíciami, ktoré ju vystihujú a formujú do určitej podoby. Na kultúru krajiny či národa sa do značnej miery podpisuje samotná história obyvateľov žijúcich na danom území ako aj ich pôvod.

Súhrn jednotlivých prvkov, zvyky a spôsoby žitia ako aj prejavu v každodennom živote vytvárajú kultúrne dedičstvo, ktoré sa zachováva a prechádza z generácie na generáciu. Je už potom na jednotlivcoch ako sa k jednotlivým zvyklostiam postavia, či ich zachovajú v plnej miere, alebo si ich prispôsobia momentálnej situácii a okolnostiam.

vianočné jedlo

Kultúrny prežitok umožňujú divadlá a kiná, kde sa človek môže takpovediac kultúrne vyžiť a obohatiť. Po zaujímavom a úspešnom predstavení si vytvára kultúrny zážitok, ktorý ho do určitej miery formuje a podáva mu istý pohľad na vec a ponaučenie.

Kultúra je však rozsiahlejšia oblasť a nie je vymedzená iba na predstavenie v kine alebo v divadle. Slovanské národy si zachovali kultúrne dedičstvo v podobe krojov, vianočných a veľkonočných tradícii, kde okrem prípravy konkrétnych druhov jedla, spadajú aj mnohé rituály a postupy v oslave jednotlivých významných dní, ktoré sa spájajú s kresťanstvom. Okrem toho, je to množstvo iných významných sviatkov v priebehu roka, ktoré sú v napojení na prírodné cykly a zmeny období. Ďalej sú to piesne a tance, ktoré vystihujú temperament a hudba s nimi spojená. Hudba, ktorá prináša veľavýznamné oživenie.

kríž ako symbol kresťanstva

Náboženstvo a duchovné hodnoty sa podieľajú na vytváraní kultúry. Kresťanstvo sa považuje za náboženstvo, ktoré ovplyvnilo kultúru jednotlivých národov na celom svete. V mene kresťanských udalostí, ktoré sa zapísali do histórie ľudstva sa vytvorili sviatky, ktoré si ich pripomínajú a spôsoby typické pre tú, ktorú krajinu, ktorými sa sviatky slávia a pripomínajú.

Patrite aj vy k tým, ktorí sa rozhodnú pre zachovanie tradície a jej hlbšie preskúmanie, kde sa skrýva veľké objasnenie a zmysel jednotlivých zvyklostí.