Pri otváraní firmy musíte mať zadefinované aj vaše sídlo spoločnosti. Je to povinná položka k tomu, aby ste si firmu mohli vytvoriť, a aby mohla byť zapísaná do obchodného registra. Bez toho to jednoducho nejde. No sami dobre viete, že sídlo firmy je veľmi dôležité a veľa hovorí o firme ako takej. Väčšinou ak ide o malú firmu, ktorú tvorí jeden maximálne dvaja ľudia, často majiteľ firmy volí ako sídlo firmy svoju adresu, kde žije alebo kde ma trvalý pobyt. Takéto sídlo firmy je najlacnejším riešením, ale nie je najideálnejším, ak vykonávate činnosť, ktorá si vyžaduje, aby zákazníci za vami chodili. V takomto prípade si môžete na inej adrese vytvoriť prevádzku, kde budete mať napríklad kanceláriu, výrobnú halu, predajňu a pod.

firma

Ak ste väčšia firma a budete mať väčší počet ľudí, môžete si zadať sídlo firmy na mieste, kde budete mať kancelárie. Ak vy nie ste vlastník nehnuteľnosti, musí súhlasiť vlastník tejto nehnuteľnosti s tým, že v jeho budove budete mať sídlo spoločnosti. Ak nie ste jediným vlastníkom firmy, musí dôjsť medzi spolumajiteľmi ku vzájomnej dohode, kde bude vytvorené sídlo spoločnosti. Výhodou je ak ste vy alebo jeden od spolumajiteľov (ak bude mať firma viac majiteľov) vlastníkom nejakej budovy alebo nehnuteľnosti, kde môžete mať sídlo firmy.

A nakoniec máte aj tretiu možnosť. Môžete si sídlo firmy prenajať.

vznik firmy

Je to akási stredná cesta. Nie je to bezplatné ako v prípade domácej adresy, ale nie je to taká veľká investícia ako kúpa budovy alebo prenájom kancelárie s nevyhnutným povolením jej vlastníka. S virtuálnym sídlom, môžete mať sídlo vašej firmy zaregistrované už od 9 euro. Tu vám bude chodiť pošta a bude vaša firma plnohodnotne označená, v prípade akejkoľvek kontroly, alebo inej potreby. U nás si môžete vybrať virtuálne sídlo vo viacerých mestách a na viacerých adresách. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Už zajtra môžete mať sídlo vašej firmy.